• Giá gắn camera
  • Vỏ & ống kính
  • Testers
  • Phần mở rộng Video
  • Distribution Box
  • Illuminator
  • Vỏ bọc
  • Ống kính
  • Lenses-T

PFH610V-IR-POE

14" vandal-proof housing

PFH610V-H-POE

14" vandal-proof housing

PFH610A-H-POE

14" corrosion-proof housing

PFH610A-IR-POE

14" corrosion-proof housing

PFH610A-IR-W-POE

14" Corrosion-proof Housing

PFH610N-IR-W-POE

14" Wiper Housing

PFB600W

14" Housing Ceiling Mount Bracket

PFB604W

14" Housing Wall Mount Bracket

PFA162

Housing Bracket

PFB604WA

Corrosion-proof Wall Mount Bracket of 14” Housing

PFA162-SG

Housing Bracket

PFB605W-SG

Wall Mount Bracket

  • 1
  • 2