• Bộ đổi nguồn DC
  • Điện phân phối
  • Chuyển đổi nguồn
  • Bộ đổi nguồn AC

PFM325D-1215US

DC12V 1.5A Power Adapter

PFM325D-1210US

DC12V 1A Power Adapter

PFM325D-1215BS

DC12V 1.5A Power Adapter

PFM325D-1210BS

DC12V 1A Power Adapter

PFM325D-1215EN

DC12V 1.5A Power Adapter

PFM325D-1210EN

DC12V 1A Power Adapter

PFM301-US

DC12V2A Power Adapter

PFM301-EN

DC12V2A Power Adapter

PFM302

DC12V2A Power Adapter

PFM320-020US

12V DC 2A Power Adapter

PFM320-020EN

12V DC 2A Power Adapter

PFM320-010US

12V DC 1A Power Adapter

  • 1
  • 2