PFB110W

Wall Mount Bracket

>Aesthetic design
>Wall mount/plane mount/ceiling mount bracket
>Material: aluminum

  • Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện
  • Tải về