Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

PFB414W

Radar-PTZ Linkage Bracket

> Special for radar and PTZ camera smart tracking system, integrated design, elegant and beautiful 

> Aluminum alloy material, reliable load bearing 

> Wires can be routed from side with integral junction box, convenient installation and wiring 

> Available for integrated installation of multitype radars and PTZ cameras


  • Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện
  • Tải về