Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

TF-P100/256G

P100 MicroSD Memory Card

> High-quality memory, precise manufacturing, strict inspection ensure high speed and stable performance

> High compatibility can meet various user needs when using digital products, such as watching movies, playing games, recording videos, listening to music, and sending files

> High-speed transmission of up to 100 MB/s; write speed is up to 80 MB/s

> Four types of protection: High and low temperature resistant, waterproof, anti-magnetic, and anti X-ray; adapt to a variety of environments


  • Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện
  • Tải về