Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Camera chống cháy nổ

IPC-HDEW8441R-Z

4MP Explosion Proof IR Dome WizMind Network Camera

ECA7A1425-HNR-XA-F

4MP 25x Starlight IR WizMind Explosion-proof Network Camera

ECA3A1404-HNR-XB-F

4MP 4x Explosion-proof IR WizMind Network Camera

ECA3A1404-HNR-XB

4MP 4x Explosion-proof IR WizMind Network Camera

EPC245U-PTZ-IR

2MP 45x Explosion-proof IR Network Positioning System

EPC245U-PTZ

2MP 45x Explosion-proof Network Positioning System

EPC230U-PTZ-IR

2MP 30x Explosion-proof IR Network Positioning System

EPC230U-PTZ

2MP 30x Explosion-proof Network Positioning System

EPC230U

2MP 30x Explosion-proof IR Network Camera