Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Public Area

Video Surveillance
Don't miss any vital event in public scenes
 • IPC-HDW3441TM-AS

  Widely view, keep the details clear.

  Max. IR LEDs Length 50m, keep the image clear in the light-off environment.

  Micro SD card memory.

 • IPC-HDBW3241F-AS-M, PFM885-I

  Built-in Mic, recording the events happening in elevator.

  Compact appearance, Increase the aesthetics.

  Up to 500m wireless PTP (Point-to-Point) connection, reducing the application and maintenance costs.

 • IPC-HDW3241TM-AS

  2MP Starlight+, keep the details clear even in obscure conditions.

  Built-in Mic, recording the events happening in corridor.

  Easy Installation, easy to adjust the shooting angle to fit your corridor scene.

 • IPC-HFW3441T-ZAS, IPC-HDBW3441E-S

  4MP Starlight+, can’t miss the most important license plate information in any environment.

  Weatherproof-IP67, Vandal-proof IK10, protect the camera outdoors from damage.

Sản phẩm đề xuất

Các giải pháp bạn có thể quan tâm