Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Cashier/Public Area

High Resolution & Audio Pick Up
Scenario Challenges
  • Requires high resolution and high frame rate for video surveillance

  • Requires recording of clear fluid video and audio for evidence in case of disputes

  • Requires emergency alarm for emergency cases

Solution highlights

  • Video Record & Hi-fidelity Pickup
    25/30fps@2688×1520
  • High Resolution
  • 120db
  • IR Up to 45m
  • Scope: 10-70㎡ Sensitivity: -34±3dB

Sản phẩm đề xuất