Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Giấy tờ

 • Hướng dẫn kỹ thuật
 • Giấy trắng
 • TênCập nhật mới nhấtTải về
 • Dahua Product Security Hardening Guide V2.0.017/08/2018
 • Initialization and password reset for storage devices_V3_EN_2017111516/11/2017
 • Initialization and password reset for networking cameras_V1_EN_2017110909/11/2017
 • View DVR with IE827/06/2012
 • Visit DVR with google chrome27/06/2012
 • Snapshoting Setting Instruction27/06/2012
 • Dyndns test27/06/2012
 • Email Function27/06/2012
 • Firefox ActiveX plugin instruction27/06/2012
 • DVR Support Mobile Phone list27/06/2012
 • LE-A&LE-L&LE-S&HE-T user manual27/06/2012
 • DAHUA H.264 Hardware Compression Card27/06/2012
 • USB Upgrade instructor27/06/2012
 • TFTP upgrade instructor27/06/2012
 • How to view DVR with vista and IE827/06/2012
 • Mobile Phone Monitor Software User?s Manual For Blackberry27/06/2012