Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Giấy tờ

 • Hướng dẫn kỹ thuật
 • Giấy trắng
 • TênCập nhật mới nhấtTải về
 • What is Machine Vision 2018071803/09/2018
 • Dahua Under Vehicle Scanning System 2018071803/09/2018
 • Dahua Train OCR Solution 2018071803/09/2018
 • Dahua Product Security Hardening Guide V2.0.017/08/2018
 • Initialization and password reset for storage devices_V3_EN_2017111516/11/2017
 • Initialization and password reset for networking cameras_V1_EN_2017110909/11/2017
 • Dahua ConfigTool User's Manual V4.0.0 20160306/04/2016
 • Accessory Selection 2017122924/11/2017
 • HCVR list of harddisk selection_2015082626/08/2015
 • DVR list of harddisk selection_2015052222/05/2015
 • Mobile Phone Monitor Software User's Manual V3.00.0 20130114.pdf14/06/2013
 • View DVR with IE827/06/2012
 • Visit DVR with google chrome27/06/2012
 • Snapshoting Setting Instruction27/06/2012
 • Dyndns test27/06/2012
 • Email Function27/06/2012