Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Giới thiệu chương trình chứng nhận

 • DAHUA Training Certification
 • DAHUA Partner Certification

Phạm vi

The Dahua Training and Certification Program is devoted to increasing the all-around capabilities of engineers in the field of security. It seeks to assist in improving their abilities in product selection, solution design, product installation, equipment debugging, function operation, and troubleshooting. The program includes theoretical training and practical training, which strengthens study results.

Các hạng mục khoá học

Grasp knowledge of the full range of Dahua products. Complete product selection based on functional requirements.
Become familiar with general solutions for vertical industry. Acquire the basic ability to design solutions according to project requirements.
Acquire basic abilities for installation, debugging, and function operation of the full range of Dahua products.


 • Technical Certification
  CategoryAssociateProfessionalExpert
  Video Surveillance SystemDHSA-VSSDHSP-VSS
  Intelligent Building SystemDHSP-IBS
  Parking Management SystemDHSP-PMS
  Traffic Management SystemDHSP-TMS
  Display and ControlDHSP-DAC
  Video Management SystemDHSP-VMS
  Special Certification
  SMB
  Small and Medium Business

Certification Process

Dahua Official Certification Email: certification@dahuatech.com

Training

 • Online Learning

  We recommend participating in the online training to get the theory knowledge. If you don’t have account, please contact regional training manager.

 • Webinar

  We will arrange the online live training regularly based on the customer requirement.

 • Classroom Training

  We recommend classroom training to strengthen the practical ability.

Exam

DHSA Certification: Online Exam.
DHSP Certification: Online Exam and Offline Practical Exam.
DHSE Certification: Online Exam, Offline Practical Exam, Interview Exam.
If you want to apply for the exam, please contact Dahua local customer manager.

Certificate

Dahua will award course certificates to those who have passed course examinations. Each certificate is valid for 2 years + 30 days (buffer period when the certificate is invalid)

Already Certified?

Certificate Verification

Certificate Expired?

Participate in the recertification exam. If recertification is successful within a certificate's 30 days buffer period, the certificate validity period will be extended by 2 years after the original expiration date.