Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

WizSense Series

  • 3 Series
  • Full-color
  • Cảnh báo chủ động
  • 8MP
  • 5MP
  • 4MP
  • 2 MP

IPC-HDW3549TM-AS-LED

5MP Full-color Fixed-focal Warm LED Eyeball WizSense Network Camera

IPC-HFW3549E-AS-LED

5MP Full-color Fixed-focal Warm LED Bullet WizSense Network Camera

IPC-HFW3449E-AS-NI

4MP Full-color Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera

IPC-HFW3449E-AS-LED

4MP Full-color Warm LED Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera

IPC-HFW3249E-AS-NI

2MP Full-color Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera

IPC-HFW3249E-AS-LED

2MP Full-color Warm LED Bullet WizSense Network Camera

IPC-HDW3449TM-AS-NI

4MP Full-color Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera

IPC-HDW3449TM-AS-LED

4MP Full-color Warm LED Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera

IPC-HDW3249TM-AS-NI

2MP Full-color Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera

IPC-HDW3249TM-AS-LED

2MP Full-color Warm LED Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera

IPC-HDBW3449E-AS-NI

4MP Full-color Fixed-focal Dome WizSense Network Camera

IPC-HDBW3249E-AS-NI

2MP Full-color Fixed-focal Dome WizSense Network Camera