Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

WizMind Series

  • IVSS Series
  • NVR5-I Series
  • NVR5-I / L
  • 24HDD
  • 16HDD
  • 8HDD

IVSS7024DR-16M

4U 24HDDs WizMind Intelligent Video Surveillance Server

IVSS7024DR-8M

4U 24HDDs WizMind Intelligent Video Surveillance Server

IVSS7024-16M

4U 24HDDs WizMind Intelligent Video Surveillance Server

IVSS7024-8M

4U 24HDDs WizMind Intelligent Video Surveillance Server