Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Ngân hàng & Tài chính

Improve Business Efficiency while Enhancing Security


With millions of transactions every day, banking and financial institutions are continuously exposed to criminal threats. At the same time, improving the customer experience and management efficiency has emerged as a major demand.

The Dahua Banking & Finance Solution utilizes the latest technologies to secure banking transactions and improve management efficiency, keeping customers satisfied and your business running smoothly.


• Crystal Clear Images: 4K resolution presents a highly detailed image
• Smart Transaction Record: Records transaction information and a clear facial image to provide strong evidence in case of customer disputes or misunderstandings

• Queue Management: Measures and analyzes queues for better management decisions

Ngân hàng & Tài chính
Với hàng triệu giao dịch ngân hàng mỗi ngày, các tổ chức tài chính và ngân hàng đã tiếp xúc với nguy cơ tội phạm đáng kể. Đồng thời, làm thế nào để cải thiện trải nghiệm khách hàng và hiệu quả quản lý đã được đặt ra như một nhiệm vụ chính của ban lãnh đạo khi đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Sự đổi mới nhanh chóng về ngành bảo mật cùng với đột phá công nghệ và tích hợp kinh doanh là động lực quan trọng cho các tổ chức tài chính và ngân hàng để cải thiện các nguy cơ bị tấn công và nâng cao khả năng quản lý.