Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Vận chuyển

Innovating the Transportation Environment


Dahua transportation solutions deliver crystal clear real-time and recorded images. The latest technologies like ANPR and Face Recognition work to improve traffic and operational efficiency. Panoramic and thermal cameras also allow for more effective monitoring.

Dahua’s rich industry experience beings true value for customers in the form of:


• Latest 4K, panoramic, and thermal technology to enable a safer environment.
• ANPR, Face Recognition, Intelligent Analytics to improve overall operation efficiency.

• Open platform for 3rd party integration.

Phương tiện di động
Đối với nhiều thành phố, việc tăng cường an ninh cho phương tiện di động là một giải pháp thay thế vô cùng quan trọng.
Đậu xe
Với lượng ô tô ngày càng tăng trên các tuyến đường, làm thế nào để nâng cao hiệu quả đậu xe và cải thiện trải nghiệm người dùng đã được các chủ bãi đậu xe ưu tiên hàng đầu.
Bến cảng
Dahua đã tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn trong ngành bảo mật để cung cấp giải pháp bến cảng thông minh và an toàn.
Sân bay
Với mối quan tâm ngày càng tăng về khủng bố trên toàn cầu, làm thế nào để đảm bảo an ninh sân bay đã nhận được sự quan tâm cao của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý sân bay.