banner

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Transportation

Innovating the Transportation Environment


Dahua transportation solutions deliver crystal clear real-time and recorded images. The latest technologies like ANPR and Face Recognition work to improve traffic and operational efficiency. Panoramic and thermal cameras also allow for more effective monitoring.

Dahua’s rich industry experience beings true value for customers in the form of:


• Latest 4K, panoramic, and thermal technology to enable a safer environment.
• ANPR, Face Recognition, Intelligent Analytics to improve overall operation efficiency.

• Open platform for 3rd party integration.

Phương tiện di động
Đối với nhiều thành phố, việc tăng cường an ninh cho phương tiện di động là một giải pháp thay thế vô cùng quan trọng.
Đậu xe
Với lượng ô tô ngày càng tăng trên các tuyến đường, làm thế nào để nâng cao hiệu quả đậu xe và cải thiện trải nghiệm người dùng đã được các chủ bãi đậu xe ưu tiên hàng đầu.
Bến cảng
Dahua đã tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn trong ngành bảo mật để cung cấp giải pháp bến cảng thông minh và an toàn.
Sân bay
Với mối quan tâm ngày càng tăng về khủng bố trên toàn cầu, làm thế nào để đảm bảo an ninh sân bay đã nhận được sự quan tâm cao của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý sân bay.