Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Máy ghi HDCVI

XVR8208A-4KL-I

8 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder

XVR7208/16A-4KL-I

8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder

XVR7108/16HE-4KL-I

8/16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder

XVR7104HE-4KL-I

4 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder

XVR5108/16H-I

8/16 Channel Penta-brid 1080P Mini 1U Digital Video Recorder

XVR5104H-I

4 Channel Penta-brid 1080P Mini 1U Digital Video Recorder

XVR8816S-4KL-I

16 Channel Penta-brid 4K 2U Digital Video Recorder

NVS0104/0204/0404HDC

Network Video Server

XVR8216A-4KL-I

16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder

XVR8208A-4K-I

8 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder

HCVR0804AH-VD-I

8 Channel Tribrid Intelligent ATM DVR

HCVR0404AH-VFD-I

4 Channel Tribrid Intelligent ATM DVR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5