Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Di động & Lưu lượng truy cập

  • Sản phẩm thực thi lưu lượng truy cập
  • Sản phẩm hỗ trợ đỗ xe
  • Di động
  • MPT
  • Nền tảng quản lý
  • Lối vào & amp; Sản phẩm kiểm soát thoát

ITC952-RU2D-IRL8

9MP AI Enforcement Camera

ITC352-RU2D-IRL8

3MP AI Enforcement Camera

ITC952-RU2D-(IR)L

9MP Deep Sense Traffic Camera

ITACD-006B

Loop Detector

ITSE0400-GN5A-B

Edge Storage