Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Wireless Series

Driven by industry-leading technology, Dahua Wireless Series network cameras are highly precise, producing high-quality images. They do not require network cables, making their installation easy to implement. It includes WiFi Series, 4G Camera, and 5G Camera to meet the needs of different wireless application scenarios.
  • Wi-Fi Series
  • Camera 4G
  • 5G Camera
  • 2MP
  • 4MP

IPC-HDBW1235E-W-S2

2MP IR Dome WI-FI Camera

IPC-HFW1235S-W-S2

2MP IR Bullet WI-FI Camera

IPC-K22

2MP IR Network Camera

IPC-K22A

2MP IR Network Camera