Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

ASF280B

Double Door Magnetic Lock

> 280KG * 2 Anti-pull
> Built-in reverse current protection device(MOV)
> Aluminum shell with high strength alloy material
> Electromagnetic suction work completely, there is no mechanical failure
> Can be set DC12V or DC24V
> The residual magnetic design proof, wear materials
> Double lock body insulation treatment


  • Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện
  • Tải về