Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Máy dò kim loại

ISC-D118

Walk-through Metal Detector

ISC-H001

Hand Held Metal Detector

ISC-D733-T

Temperature Monitoring Walk-through Metal Detector

ISC-D733

Walk-through Metal Detector

ISC-D718-T

Temperature Monitoring Walk-through Metal Detector

ISC-D718

Walk-through Metal Detector

ISC-D218

Walk-through Metal Detector

ISC-D206

Walk-through Metal Detector