Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Camera ảnh nhiệt

  • Camera ảnh nhiệt - không yêu cầu nguồn sáng, có khả năng xuất sắc cung cấp phạm vi phủ sóng nâng cao trong các môi trường khác nhau, chẳng hạn như những nơi có điều kiện khắc nghiệt hoặc cực tối. Ngoài ra, Camera ảnh nhiệt có khả năng phát hiện phạm vi xa và đo nhiệt độ, cho phép chúng được sử dụng cùng với camera visible light để đạt được khả năng giám sát toàn diện, trong mọi thời tiết. \
    \
    Phạm vi Camera ảnh nhiệt của Dahua bao gồm cả máy ảnh nhiệt và máy ảnh lai (Nhiệt + hiển thị) để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng. \
    Camera ảnh nhiệt được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như bảo vệ chu vi, bảo vệ các bộ phận chính (cơ sở điện, máy bơm khí, v.v.) và phát hiện quá nhiệt trong cơ sở hạ tầng quan trọng, phòng chống cháy rừng và các tình huống khác. \

    Sản phẩm