Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Khu dân cư


With the onset of rapid urbanization, residential areas have emerged as the center of our lives and as the place where families spend most of their time together. However, new developments in modern society such as increasing safety consciousness, widespread vehicle usage, higher requirements on convenience and comfort of living environment, etc., have posed new challenges to traditional residential configurations.


With the onset of rapid urbanization, residential areas have emerged as the center of our lives and as the place where families spend most of their time together. However, new developments in modern society such as increasing safety consciousness, widespread vehicle usage, higher requirements on convenience and comfort of living environment, etc., have posed new challenges to traditional residential configurations.

Tổng quan về giải pháp

Entrance & Exit

 • ANPR
  Access control
  Video intercom
  CCTV surveillance

Apartment Unit

 • Video intercom
  Access control
  CCTV surveillance

Public Area

 • Emergency phone tower
  CCTV surveillance

Fence

 • Intrusion alarm
  CCTV surveillance

Control Center

 • Video wall
  Access control
  Management platform

Chi tiết giải pháp

Công nghệ chủ đạo

Cấu trúc hệ thống