Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Năng lượng điện

We are moving into an era where more customers are producing and storing electricity therefore smart, secure and digitally-based asset management is becoming increasingly important, especially at a time when so much infrastructure needs to be built. The power industry usually confronts challenges as follows: remote location, equipment failure, production accident, severe weather, etc.
Based on the situation, Dahua provides a whole solution covering all business parts of the electric power industry including power plant, substation, transmission line and distribution.

We are moving into an era where more customers are producing and storing electricity therefore smart, secure and digitally-based asset management is becoming increasingly important, especially at a time when so much infrastructure needs to be built. The power industry usually confronts challenges as follows: remote location, equipment failure, production accident, severe weather, etc.
Based on the situation, Dahua provides a whole solution covering all business parts of the electric power industry including power plant, substation, transmission line and distribution.

Tổng quan về giải pháp

Chi tiết giải pháp

Công nghệ chủ đạo