banner

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Critical Infrastructure

Be Prepared for Every Potential Risk


As a facility security manager, you need to be prepared for all risks including theft, natural disasters, terrorist attacks, and more, which could topple key infrastructures.

Dahua provides a professional energy solution, offering:


• Various technologies such as 4K cameras and thermal cameras to secure your facilities
• End-to-end solutions including surveillance, access control, off-grid power supplies, etc.

• Thermal inspection to prevent and locate equipment failures

Dầu & Khí gas
Khi số lượng phương tiện giao thông trên đường đô thị tiếp tục tăng, dầu & khí đốt đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.
Năng lượng Điện
Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào điện đến mức mất điện kéo dài hàng giờ đồng hồ cũng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng trong một số ngành công nghiệp và nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
Viễn thông
Viễn thông đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối toàn thế giới, thúc đẩy nền kinh tế nhà nước và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân.