Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

ABOUT US

Enabling a Safer Society and Smarter Living

Nghiên cứu & Phát triển

Core Technologies


We deliver the highest quality products with the latest technology to meet the needs of our customers in a more and more challenging security environment.


Core Technologies


Image Processing Technology

Embedded Technology
Intelligent Technology
Pre-treatment Technology
Cloud Storage Technology
Network Technology

Global Partners


We partner with industry leaders in respective areas to offer the best products and solutions to our customers.

R&D Structure


Over 50% R&D employees

Invest more than 10% of sales income to R&D every year

Patent Development


Along the way of rapid development in the past years, Dahua technology has transformed itself from a participator to an active player of international standardization.  In 2012, Dahua technology introduced the HDCVI technology with its own invention patents which first brought High Definition into traditional analogy system and radically revolutionized the analog video surveillance industry.