Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Phụ kiện camera

  • Giá gắn camera
  • Vỏ & ống kính
  • Testers
  • Phần mở rộng Video
  • Vỏ bọc
  • Ống kính

PFH610N-IR-W

14" Full-function Housing

PFH610V Series

14" Vandal-proof Housing

PFH610A Series

14" Corrosion-proof Housing

PFB600W

14" Housing Ceiling Mount Bracket

PFB604W

14" Housing Wall Mount Bracket

PFA162

Housing Bracket

PFB604WA

Corrosion-proof Wall Mount Bracket of 14” Housing

PFA162-SG

Housing Bracket

PFB605W-SG

Wall Mount Bracket