Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

P1500

A Quad-rotor Drone for Agricultural Application

> Carbon fiber material
> 1550mm Diagonal wheelbase
> Max Take Off Weight: 25.22kg
> Hovering Time: 25 min(No Load)/12min(Full load)
> Recommended Speed: 4~7 m/s
> Recommended Height: 1.5~3m above the crops
> Satellite Positioning Systems: GPS / Beidou / GLONASS


 • Thông số kỹ thuật
 • Phụ kiện
 • Tải về
 • Aircraft

  Diagonal Wheelbase

  1550mm

  Dimensions

  1100(mm) x 1100(mm) x 450(mm)

  Satellite Positioning Systems

  GPS/Beidou/GLONASS

  Net Weight

  14.72kg(32.45lb)

  Max. Takeoff Weight

  25.22kg(55.60lb)

  Flight Parameter

  Hovering Time(No load)

  25mins

  Hovering Time(Full load)

  12mins

  Wind Resistance Level

  4

  Max Data Transmission

  2.0km

  Operating Temperature

  10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

  Hovering Accuracy

  Vertical: ±0.5m , Horizontal: ±0.2m(

  Operation Parameter

  Spray Tank

  10.5L

  Recommended Speed

  4~7m/s

  Recommended height

  1.5~3m above the crops

  spray width

  3~4m(Depends on operation Height)

  Droplet Size

  80~130μm

  Flow Rate(Adjustable)

  1000-2000 ml/min

  Operation Efficiency

  8.2~10.3acres/h