Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PFM809-4MP

16 Channel Passive HDCVI Balun

>Power supply: No need additional power supply.
>Transmission effect: Real-time transmission HDCVI/AHD/TVI/CVBS video signal without compression, video is clear and stable.
>Transmission distance: 0~400m (with passive transmitter).
>Main functions: Use 4 wires meanwhile to transmit 16-ch video signal.
>Protection and anti-interference: Excellent anti-thunder, anti-static and anti-interference capabilities.
>Appearance structure: BNC coaxial interface, the green has screw terminal and crystal head twisted-pair cable interface.


  • Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện
  • Tải về