Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

WizMind Series

 • Panoramic Series
 • 8 Series
 • 7 Series
 • 5 Series
 • Special Series
 • Full-color
 • Cảnh báo chủ động
 • 8MP
 • 5MP
 • 4MP
 • 2 MP

IPC-HFW5849T1-ASE-LED

8MP Full-color Fixed-focal Warm LED Bullet WizMind Network Camera

IPC-HDW5449TM-SE-LED

4MP Full-color Fixed-focal Warm LED Eyeball WizMind Network Camera

IPC-HDBW5449R-ASE-LED

4MP Full-color Fixed-focal Warm LED Dome WizMind Network Camera

IPC-HFW5449T-ASE-LED

4MP Full-color Fixed-focal Warm LED Bullet WizMind Network Camera

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

4MP Full-color Vari-focal Warm LED Dome WizMind Network Camera

IPC-HFW5449T1-ZE-LED

4MP Full-color Vari-focal Warm LED Bullet WizMind Network Camera

IPC-HFW5241T-ASE-NI

2MP Pro AI Full-color Fixed-focal Bullet Network Camera

IPC-HDBW5241R-ASE-NI

2MP Pro AI Full-color Fixed-focal Dome Network Camera

IPC-HFW5442T-ASE-NI

4MP Pro AI Full-color Fixed-focal Bullet Network Camera

IPC-HDBW5442R-ASE-NI

4MP Pro AI Full-color Fixed-focal Dome Network Camera

IPC-HFW5442T-AS-LED

4MP WDR Bullet WizMind Network Camera

IPC-HDW5442TM-AS-LED

4MP WDR Eyeball AI Network Camera

 • 1
 • 2