Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Monitoring Center

All Control, All in One Place

Dahua SMB Monitoring Center Solution

Solution Highlights

 • Easy to install

  • Video wall multiple installation methods, flexible installation, adapt to different installation environments.

 • Flexible Control

  • Centralized control, can support environmental and acousto-optic control functions, information visualization, operation visualization and maintenance visualization.

 • Manageable

  • Management is easier, pad control scheme management, information delivery is more efficient, can quickly control all the things that are happening.

Application Scenarios

 • Mall
 • Hotel
 • Casino
 • Police Station