banner

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Quản lý giao thông

Cải tiến Thực thi An ninh Giao thông
Là một hệ thống đã được chứng minh là góp phần có thể cứu mạng sống, Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) được triển khai rộng rãi tại các thành phố trên toàn thế giới. Hệ thống thực thi giao thông là một thành phần quan trọng của ITS, không chỉ giúp người lái xe nâng cao nhận thức khi lái xe, mà còn tạo thêm nguồn thu từ tiền phạt để hỗ trợ tài chính cho một hệ thống thực thi bền vững, phát triển và được duy trì tốt. Giải pháp Thực thi An toàn Đường bộ Dahua là một bộ công cụ độc đáo và toàn diện có thể phát hiện vi phạm để tăng cường an toàn và hiệu suất giao thông.

Cải tiến Thực thi An ninh Giao thông
Là một hệ thống đã được chứng minh là góp phần có thể cứu mạng sống, Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) được triển khai rộng rãi tại các thành phố trên toàn thế giới. Hệ thống thực thi giao thông là một thành phần quan trọng của ITS, không chỉ giúp người lái xe nâng cao nhận thức khi lái xe, mà còn tạo thêm nguồn thu từ tiền phạt để hỗ trợ tài chính cho một hệ thống thực thi bền vững, phát triển và được duy trì tốt. Giải pháp Thực thi An toàn Đường bộ Dahua là một bộ công cụ độc đáo và toàn diện có thể phát hiện vi phạm để tăng cường an toàn và hiệu suất giao thông.

Tổng quan về giải pháp

Giám sát thực thi đèn đỏ

Giám sát thực thi làn xe buýt

Giám sát vi phạm về đỗ xe

Giám sát thực thi tốc độ theo làn

Hiển thị lưu lượng lưu thông theo thời gian thực

Giám sát tốc độ theo vùng

Kiểm soát tín hiệu giao thông

Chi tiết giải pháp

Tính năng giải pháp

• Giảm thiểu tai nạn giao thông bằng cách nâng cao nhận thức của người lái xe về các quy định giao thông thông qua việc phát hiện và thực thi vi phạm hiệu quả.
• Các công nghệ tiên tiến như LPR và tìm kiếm mờ giúp giảm yêu cầu về nhân lực cho lực lượng cảnh sát đồng thời tăng hiệu quả thực thi.
• Tăng cường hiệu quả đóng phạt để góp phần nâng cao hệ thống thực thi một cách bền vững, phát triển và duy trì tốt.

Cấu trúc hệ thống