Thiết bị Truyền dẫn

  • Các thiết bị không dây
  • Công tắc PoE
  • Công tắc truy cập
  • Công tắc tổng hợp
  • Core Switches

WR5200-IDC

Wireless Router

PFWB2-90n

2.4GHz N300 16dBi Outdoor Base Station

PFWB2-60n

2.4GHz N300 9dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB2-30n

2.4GHz N300 14dBi Outdoor Wireless CPE

PFM888-AC

Wireless Access Controller

PFM881-L

Outdoor 5G Wireless Transmission Device (≤1.5km)

PFM889-I/IM

Indoor 5G Wireless video transmission device (AP)