Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Pro Series

  • 8 MP
  • 2 MP

IPC-HFW4831T-ASE

8MP WDR IR Mini Bullet Network Camera

IPC-HFW5831E-Z5E

8MP WDR IR Bullet Network Camera

IPC-HFW5831E-ZE

8MP WDR IR Bullet Network Camera

IPC-HDBW5831E-Z5E

8MP WDR IR Dome Network Camera

IPC-HDBW5831E-ZE

8MP WDR IR Dome Network Camera

IPC-HDBW5831R-ZE

8MP WDR IR Dome Network Camera

IPC-HDW5831R-ZE

8MP WDR IR Eyeball Network Camera

IPC-HFW4831E-SE

8MP WDR IR Mini Bullet Network Camera

IPC-HDBW4831E-ASE

8MP IR Mini Dome Network Camera

IPC-HDW4831EM-ASE

8MP IR Eyeball Network Camera