Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

WizMind Series

  • Panoramic Series
  • 8 Series
  • 7 Series
  • 5 Series
  • Special Series
  • Đa cảm biến
  • Mắt cá

PSDW83242M-A360-D845L

8×4MP Multi-Sensor Panoramic & PTZ WizMind Network Camera

IPC-PDBW82041-B360

4 × 5MP WizMind Multi-Sensor No-Splicing Panoramic Dome Network Camera

IPC-PDBW8840-A180

4x2MP WizMind Multi-Sensor Panoramic Dome Network Camera

IPC-PFW8840-A180

4×2MP WizMind Multi-Sensor Panoramic Network IR Bullet Camera

IPC-PFW83242-A180

4x8MP WizMind Multi-Sensor Panoramic Bullet Network Camera

PSDW81642ML-A360-D237

8x2MP Multi-Sensor Panoramic + PTZ WizMind Network Camera

PSDW8842ML-A180-D237

4x2MP Multi-Sensor Panoramic + PTZ WizMind Network Camera

PSDW81642M-A360

8 × 2MP Multi-Sensor Panoramic + PTZ WizMind Network Camera

PSDW8842M-A180

4 × 2MP Multi-Sensor Panoramic + PTZ WizMind Network Camera