Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

WizMind Series

 • Panoramic Series
 • 8 Series
 • 7 Series
 • 5 Series
 • Special Series
 • Full-color
 • Cảnh báo chủ động
 • 8MP
 • 5MP
 • 4MP
 • 2 MP

IPC-HDBW5442H-Z4E

4MP Vari-focal Dome WizMind Network Camera

IPC-HDBW5442H-ZHE

4MP Vari-focal Dome WizMind Network Camera

IPC-HDBW5442H-ZE

4MP Vari-focal Dome WizMind Network Camera

IPC-HDW5442T-ZE

4MP IR Vari-focal Eyeball WizMind Network Camera

IPC-HFW5442H-ZHE

4MP Vari-focal Bullet WizMind Network Camera

IPC-HFW5442H-Z4E

4MP Vari-focal Bullet WizMind Network Camera

IPC-HFW5442H-ZE

4MP Vari-focal Bullet WizMind Network Camera

IPC-HFW5442T-SE

4MP IR Bullet WizMind Network Camera

IPC-HFW5442E-SE

4MP IR Fixed-focal Bullet WizMind Network Camera

IPC-HDW5442TM-ASE

4MP WDR IR Eyeball WizMind Network Camera

IPC-HDPW5442G-ZE

4MP IR Vari-focal Dome WizMind Network Camera

IPC-HFW5442E-Z4E

4MP IR Vari-focal Bullet WizMind Network Camera

 • 1
 • 2