Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

EZ-IP

  • Máy hình ghi mạng
  • Camera mạng (Network Camera)

NVR1B08HS-8P/E

8 Channel Compact 1U 8PoE H.265 Network Video Recorder

NVR1B04/1B08HC/E

4/8 Channel Cooper 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B04HC-4P/E

4 Channel Cooper 1U 4PoE H.265 Network Video Recorder

NVR2B16

16 Channel 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B04/1B08HS

4/8 Channel Compact 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B08HS-8P

8 Channel Compact 1U H.265 8PoE Network Video Recorder

NVR1B04HS-4P

4 Channel Compact 1U H.265 4PoE Network Video Recorder

NVR1B04/1B08

4/8 Channel Smart 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B04-4P

4 Channel Smart 1U H.265 4PoE Network Video Recorder

NVR1B04HS-4P/L

4 Channel Compact 1U H.265 4PoE Network Video Recorder

NVR1B04-4P/L

4 Channel Smart 1U H.265 4PoE Network Video Recorder