Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

CCTV Center

Simple and Efficient Management

Scenario Challenges

Complex Operation

Prevent the Guard from Dereliction of Duty


Easy to Operate

  • One integrated platform for video intercom, access control, video surveillance and alarm

Pop up Alarm

Snap shot

Record

Alarm Out

PTZ

Door

Pop up Alarm

Snapshot

Record

Video Wall

Alarm Out

PTZ

Door

Easy to Operate

  • One integrated platform for video intercom, access control, video surveillance and alarm

Sản phẩm đề xuất